VERSLO TEISĖS GERIAUSIEJI - ATEITIES VERSLUI

Viešojo ir privataus sektorių partnerystė

Augant investicijų poreikiui viešajai infrastruktūrai ir viešosioms paslaugoms plėtoti bei jų kokybei tobulinti, BITA LAW ekspertai konsultuoja visais viešojo ir privataus sektorių partnerystės klausimais (PPP).

 

Be kita ko, BITA LAW ekspertai teikia ekspertinį vertinimą dėl egzistuojančios ir/ar tobulintinos / reikalingos teisinės bazės atitinkamai partnerystei sėkmingai vystyti. Taip pat BITA LAW ruošia išvadas ir dėl konkrečių partnerystės projektų (tarp jų ir koncesijų) modelių finansavimo / praktinio realizavimo galimybių.